Nhiên liệu đốt lò (FO)

02:38' CH - Thứ năm, 22/12/2011

FO 3,5 S

FO 3,0 S

FO 380